Efternamnet Äng


Snabbfakta om Äng


Äng på rövarspråket: Änongog
Äng baklänges blir: Gnä

Hur många har Äng som efternamn?

292 har Äng som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄngObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest