Efternamnet Ängberg


Snabbfakta om Ängberg


Ängberg på rövarspråket: Änongogboberorgog
Ängberg baklänges blir: Grebgnä

Hur många har Ängberg som efternamn?

31 har Ängberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄngbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest