Efternamnet Ängeby


Snabbfakta om Ängeby


Ängeby på rövarspråket: Änongogeboby
Ängeby baklänges blir: Ybegnä

Hur många har Ängeby som efternamn?

41 har Ängeby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄngebyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest