Efternamnet Ängelid


Snabbfakta om Ängelid


Ängelid på rövarspråket: Änongogelolidod
Ängelid baklänges blir: Dilegnä

Hur många har Ängelid som efternamn?

10 har Ängelid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄngelidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest