Efternamnet Ängemo


Snabbfakta om Ängemo


Ängemo på rövarspråket: Änongogemomo
Ängemo baklänges blir: Omegnä

Hur många har Ängemo som efternamn?

12 har Ängemo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄngemoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest