Efternamnet Ängermark


Snabbfakta om Ängermark


Ängermark på rövarspråket: Änongogerormomarorkok
Ängermark baklänges blir: Kramregnä

Hur många har Ängermark som efternamn?

15 har Ängermark som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄngermarkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest