Efternamnet Änggård


Snabbfakta om Änggård


Änggård på rövarspråket: Änongoggårordod
Änggård baklänges blir: Dråggnä

Hur många har Änggård som efternamn?

25 har Änggård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄnggårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest