Efternamnet Änggårdh


Snabbfakta om Änggårdh


Änggårdh på rövarspråket: Änongoggårordodhoh
Änggårdh baklänges blir: Hdråggnä

Hur många har Änggårdh som efternamn?

16 har Änggårdh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄnggårdhObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest