Efternamnet Änglasjö


Snabbfakta om Änglasjö


Änglasjö på rövarspråket: Änongoglolasosjojö
Änglasjö baklänges blir: öjsalgnä

Hur många har Änglasjö som efternamn?

10 har Änglasjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄnglasjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest