Efternamnet Anthonisen


Snabbfakta om Anthonisen


Anthonisen på rövarspråket: Anontothohononisosenon
Anthonisen baklänges blir: Nesinohtna

Hur många har Anthonisen som efternamn?

13 har Anthonisen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AnthonisenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest