Efternamnet Antman


Snabbfakta om Antman


Antman på rövarspråket: Anontotmomanon
Antman baklänges blir: Namtna

Hur många har Antman som efternamn?

140 har Antman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntmanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest