Efternamnet Antoniades


Snabbfakta om Antoniades


Antoniades på rövarspråket: Anontotononiadodesos
Antoniades baklänges blir: Sedainotna

Hur många har Antoniades som efternamn?

16 har Antoniades som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntoniadesObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest