Efternamnet Antonopoulos


Snabbfakta om Antonopoulos


Antonopoulos på rövarspråket: Anontotononopopoulolosos
Antonopoulos baklänges blir: Soluoponotna

Hur många har Antonopoulos som efternamn?

24 har Antonopoulos som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntonopoulosObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest