Efternamnet Antonov


Snabbfakta om Antonov


Antonov på rövarspråket: Anontotononovov
Antonov baklänges blir: Vonotna

Hur många har Antonov som efternamn?

58 har Antonov som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntonovObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest