Efternamnet Antonsen


Snabbfakta om Antonsen


Antonsen på rövarspråket: Anontotononsosenon
Antonsen baklänges blir: Nesnotna

Hur många har Antonsen som efternamn?

204 har Antonsen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntonsenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest