Efternamnet Antonson


Snabbfakta om Antonson


Antonson på rövarspråket: Anontotononsosonon
Antonson baklänges blir: Nosnotna

Hur många har Antonson som efternamn?

89 har Antonson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntonsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest