Efternamnet Antoun


Snabbfakta om Antoun


Antoun på rövarspråket: Anontotounon
Antoun baklänges blir: Nuotna

Hur många har Antoun som efternamn?

29 har Antoun som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntounObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest