Efternamnet Antropow


Snabbfakta om Antropow


Antropow på rövarspråket: Anontotroropopowow
Antropow baklänges blir: Woportna

Hur många har Antropow som efternamn?

11 har Antropow som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AntropowObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest