Efternamnet Anvari


Snabbfakta om Anvari


Anvari på rövarspråket: Anonvovarori
Anvari baklänges blir: Iravna

Hur många har Anvari som efternamn?

40 har Anvari som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AnvariObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest