Efternamnet Ao


Snabbfakta om Ao


Ao på rövarspråket: Ao
Ao baklänges blir: Oa

Hur många har Ao som efternamn?

14 har Ao som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest