Efternamnet Aoude


Snabbfakta om Aoude


Aoude på rövarspråket: Aoudode
Aoude baklänges blir: Eduoa

Hur många har Aoude som efternamn?

18 har Aoude som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AoudeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest