Efternamnet Aoudi


Snabbfakta om Aoudi


Aoudi på rövarspråket: Aoudodi
Aoudi baklänges blir: Iduoa

Hur många har Aoudi som efternamn?

46 har Aoudi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AoudiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest