Efternamnet Aouni


Snabbfakta om Aouni


Aouni på rövarspråket: Aounoni
Aouni baklänges blir: Inuoa

Hur många har Aouni som efternamn?

18 har Aouni som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AouniObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest