Efternamnet Apau


Snabbfakta om Apau


Apau på rövarspråket: Apopau
Apau baklänges blir: Uapa

Hur många har Apau som efternamn?

11 har Apau som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ApauObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest