Efternamnet Apitzsch


Snabbfakta om Apitzsch


Apitzsch på rövarspråket: Apopitotzozsoschoch
Apitzsch baklänges blir: Hcsztipa

Hur många har Apitzsch som efternamn?

17 har Apitzsch som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ApitzschObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest