Efternamnet Apler


Snabbfakta om Apler


Apler på rövarspråket: Apoploleror
Apler baklänges blir: Relpa

Hur många har Apler som efternamn?

28 har Apler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AplerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest