Efternamnet Appelblad


Snabbfakta om Appelblad


Appelblad på rövarspråket: Apoppelolbobloladod
Appelblad baklänges blir: Dalbleppa

Hur många har Appelblad som efternamn?

131 har Appelblad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AppelbladObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest