Efternamnet Appelbring


Snabbfakta om Appelbring


Appelbring på rövarspråket: Apoppelolbobrorinongog
Appelbring baklänges blir: Gnirbleppa

Hur många har Appelbring som efternamn?

16 har Appelbring som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AppelbringObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest