Efternamnet Appell


Snabbfakta om Appell


Appell på rövarspråket: Apoppeloll
Appell baklänges blir: Lleppa

Hur många har Appell som efternamn?

159 har Appell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AppellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest