Efternamnet Appelquist


Snabbfakta om Appelquist


Appelquist på rövarspråket: Apoppelolqoquisostot
Appelquist baklänges blir: Tsiuqleppa

Hur många har Appelquist som efternamn?

197 har Appelquist som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AppelquistObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest