Efternamnet Appelros


Snabbfakta om Appelros


Appelros på rövarspråket: Apoppelolrorosos
Appelros baklänges blir: Sorleppa

Hur många har Appelros som efternamn?

162 har Appelros som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AppelrosObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest