Efternamnet Appleby


Snabbfakta om Appleby


Appleby på rövarspråket: Apopploleboby
Appleby baklänges blir: Ybelppa

Hur många har Appleby som efternamn?

17 har Appleby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ApplebyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest