Efternamnet Applegate


Snabbfakta om Applegate


Applegate på rövarspråket: Apopplolegogatote
Applegate baklänges blir: Etagelppa

Hur många har Applegate som efternamn?

15 har Applegate som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ApplegateObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest