Efternamnet Appo


Snabbfakta om Appo


Appo på rövarspråket: Apoppo
Appo baklänges blir: Oppa

Hur många har Appo som efternamn?

16 har Appo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AppoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest