Efternamnet Ara


Snabbfakta om Ara


Ara på rövarspråket: Arora
Ara baklänges blir: Ara

Hur många har Ara som efternamn?

40 har Ara som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AraObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest