Efternamnet Arama


Snabbfakta om Arama


Arama på rövarspråket: Aroramoma
Arama baklänges blir: Amara

Hur många har Arama som efternamn?

11 har Arama som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AramaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest