Efternamnet Arberger


Snabbfakta om Arberger


Arberger på rövarspråket: Arorboberorgogeror
Arberger baklänges blir: Regrebra

Hur många har Arberger som efternamn?

11 har Arberger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArbergerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest