Efternamnet Arbjörk


Snabbfakta om Arbjörk


Arbjörk på rövarspråket: Arorbobjojörorkok
Arbjörk baklänges blir: Kröjbra

Hur många har Arbjörk som efternamn?

20 har Arbjörk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArbjörkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest