Efternamnet Arborelius


Snabbfakta om Arborelius


Arborelius på rövarspråket: Arorbobororeloliusos
Arborelius baklänges blir: Suilerobra

Hur många har Arborelius som efternamn?

77 har Arborelius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArboreliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest