Efternamnet Arcari


Snabbfakta om Arcari


Arcari på rövarspråket: Arorcocarori
Arcari baklänges blir: Iracra

Hur många har Arcari som efternamn?

35 har Arcari som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArcariObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest