Efternamnet Archenholtz


Snabbfakta om Archenholtz


Archenholtz på rövarspråket: Arorchochenonhohololtotzoz
Archenholtz baklänges blir: Ztlohnehcra

Hur många har Archenholtz som efternamn?

28 har Archenholtz som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArchenholtzObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest