Efternamnet Ardelius


Snabbfakta om Ardelius


Ardelius på rövarspråket: Arordodeloliusos
Ardelius baklänges blir: Suiledra

Hur många har Ardelius som efternamn?

24 har Ardelius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArdeliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest