Efternamnet Ardenlid


Snabbfakta om Ardenlid


Ardenlid på rövarspråket: Arordodenonlolidod
Ardenlid baklänges blir: Dilnedra

Hur många har Ardenlid som efternamn?

10 har Ardenlid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArdenlidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest