Efternamnet Ardiles


Snabbfakta om Ardiles


Ardiles på rövarspråket: Arordodilolesos
Ardiles baklänges blir: Selidra

Hur många har Ardiles som efternamn?

13 har Ardiles som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArdilesObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest