Efternamnet Ardstedt


Snabbfakta om Ardstedt


Ardstedt på rövarspråket: Arordodsostotedodtot
Ardstedt baklänges blir: Tdetsdra

Hur många har Ardstedt som efternamn?

12 har Ardstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArdstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest