Efternamnet Arfström


Snabbfakta om Arfström


Arfström på rövarspråket: Arorfofsostotrorömom
Arfström baklänges blir: Mörtsfra

Hur många har Arfström som efternamn?

10 har Arfström som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArfströmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest