Efternamnet Argården


Snabbfakta om Argården


Argården på rövarspråket: Arorgogårordodenon
Argården baklänges blir: Nedrågra

Hur många har Argården som efternamn?

33 har Argården som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArgårdenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest