Efternamnet Argenius


Snabbfakta om Argenius


Argenius på rövarspråket: Arorgogenoniusos
Argenius baklänges blir: Suinegra

Hur många har Argenius som efternamn?

45 har Argenius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArgeniusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest