Efternamnet Argéus


Snabbfakta om Argéus


Argéus på rövarspråket: Arorgogéusos
Argéus baklänges blir: Suégra

Hur många har Argéus som efternamn?

11 har Argéus som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArgéusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest