Efternamnet Arhage


Snabbfakta om Arhage


Arhage på rövarspråket: Arorhohagoge
Arhage baklänges blir: Egahra

Hur många har Arhage som efternamn?

11 har Arhage som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArhageObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest